Pośrednictwo w obrocie odpadami

 

 

17 05 04 - Gleba i ziemia w tym kamienie

 

Witamy na stronie Solent Sp. z o. o.

  • Od wielu lat świadczymy usługi Inspektora nadzoru czy też Inwestora zastępczego na realizowanych inwestycjach.
  • Przygotowujemy dokumentacje niezbędne do pozyskania funduszy zewnętrzncych.
  • Świadczymy usługi dla JST,  firm oraz osób prywatnych
  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów jakości bezpieczeństwa i higieny zgodnych ze międzynarodowymi standardami GMP+ oraz HACCP .
  • Naszymi klientami są firmy zajmujące transportem, spedycją , handlem i magazynowaniem, jak również przedsiębiorstwa produkcyjne z branży paszowej i spożywczej. Wdrożyliśmy standard GMP+ w 120 firmach transportowych.
  • Oferujemy profesjonalną pomoc konsultingową i szkoleniową związaną z certyfikacją standardów GMP+

Skontakuj się

ul. Kwiska 5/7

54-210 Wrocław

tel. 71/758 49 05

NIP: 899-24-79-888   REGON: 932921974

Aktualności

28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Zmiany w ustawie miały na celu skrócenie procedur związanych z rozpoczęciem budowy domu.
Nowelizacja wprowadza możliwość rozpoczęcia budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę lub bez pozwolenia na budowę (ze zgłoszeniem).
Został zniesiony również 7 dniowy termin zawiadomienia organu o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Z treścią ustawy można zapoznać się na http://isap.sejm.gov.pl/ 

 

  • W dniu 12 grudnia 2016 zostały  uzgodnione zmiany dla IDTF przez Międzynarodowy Komitet Transportu Drogowego (GMP + International, OVOCOM, QS, Qualimat, GTP, AIC, GAFTA i pastus +). Zmiany są zaimplementowane w IDTF. Można je znależć pod adresem: www.gmpplus.org/pagina/11941/updates-international-database-transport-fo...
  • Od października 2016 roku firmy świadczące usługi transportowe posiadające certyfikat GMP+B4, muszą stosować pozytywną deklarację. W związku z powyższym jeśli dany ładunek jest transportowany w ramach GMP+, należy na fakturze napisać: Zabezpieczone GMP+ FSA
  • Informujemy że, GMP+ International wprowadziła zmiany w załączniku GMP+BA10 „Minimalne wymogi dla zakupów”, zgodnie z którym każdy polski dostawca usług transportowych przewożący  ładunki GMP+ musi posiadać certyfikat GMP+B.4.
  • Jeśli firma posiadająca certyfikat GMP+ zamierza zakupić produkt lub usługę w ramach GMP+ musi umieścić odpowiednią informację w kontrakcie lub innym oficjalnym dokumencie.